Tugispetsialistid

Registreerimisvorm logopeedi ja eripedagoogi juurde

Logopeedi ja eripedagoogi juurde registreerimine
Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar

Häälikute õigeks hääldamiseks on vajalik toonuses ja hästi liikuv artikulatsiooniaparaat.
Alljärgneval lingil mõned ettevalmistavad harjutused häälikuseadeks ja häälikute paremaks hääldamiseks.