lasteaiast

Meie visioon: Võru Lasteaed Päkapikk on turvaline, innustav, hea mainega, tasakaalustatud arengukeskkond lastele ja personalile, toetav partner lastevanematele. 

Meie missiooniks on toetada perekonda terve ja elurõõmsa, ennast usaldava, teistega arvestava, õpihimulise ja ettevõtliku lapse kasvatamisel.

Meie põhiväärtused: avatus, tervislikkus, järjepidevus. 

2021. aastal osalesime Tartu Ülikooli Eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja meid tunnustati tiitliga „Hea lasteaia edendaja 2021“.

 

2018. aastal osalesime Tartu Ülikooli Eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja meid tunnustati tiitliga „Hea lasteaia teerajaja 2018“.

Lasteaia omapära

Võru lasteaia Päkapikk hoone valmis 1970. aastal. 2021. aasta jaanuaris lõppesid lasteaia rekonstrueerimistööd, mille tulemusena sai hoone kaasaegse välimuse ja varustatud soojustagastusega ventilatsiooniga. Lisaks saime juurde liikumissaali ja uued õuepaviljonid.

Lasteaed on kümnerühmaline, neist kaks on sõimerühma ja kaks sobitusrühma. Lastega tegeleb 22 õpetajat, 10 õpetaja abi, logopeed, eripedagoog.

Lasteaia tegevust toetab MTÜ Päkapikulaps, taotledes erinevate projektide kaudu lisaressursse lasteaia eesmärkide ja tegevuste elluviimiseks. Koostöös lasteaia hoolekoguga ja lastevanematega korraldatakse heategevuslikku perepäeva Mängumaa, võetakse osa Võru linna jõululaadast.

Pakume lastele võimalust osaleda erinevates tasulistes huviringides: tantsimine, jalgpall, kunstiring, spordiring SEPPS. Tasuta huviringideks on “Tutvumine tennisega”,  folkloori- ja ukulelering muusikaõpetaja juhendamisel.

Alates 2005. aastast oleme vastuvõttev organisatsioon välisvabatahtlikele  noortele Euroopast. Rohkem teavet: https://pakapikk.ee/vabatahtlikud/

Lasteaed kuulub alates 2001. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja lähtub oma tegevuses kvaliteetse terviseedenduse põhimõtetest, milleks on: 

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
  • lapse arengu toetamine ja tervisliku eluviisi kujundamine
Lisaks eelnevale oleme tunnustatud kui Võrumaa õppijasõbralik tööandja.

Koolipiima programm

Lasteaed on liitunud koolipiima programmiga. Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist.
Toetusega saab tutvuda PRIA kodulehel

Koolipuuvilja- ja köögivilja programm

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärgiks on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust. Programmi raames jagatakse värsket puu- ja köögivilja, näiteks õuna, porgandit vms vastavalt ettenähtud reeglitele. 
Toetusega saab PRIA kodulehel