MTÜ Päkapikulaps

2019

Projekt: Ühistegevused perede ja kogukonnaga Võru Lasteaias Päkapikk
Eesmärk: Võru lasteaia Päkapikk lapsevanemad ja kogukond on kaasatud laste arengu toetamisse läbi ühistegevuste.

Projekti kogusumma: 2244.-
Kohaliku Omaalgatuse Programm: 1884.-
MTÜ Päkapikulaps: 360.-

TEGEVUSED:

23.aprill 2019Jüripäev peredega Rõuges
22.mai 2019Perepäev Mängumaa
September 2019Vanavanemate päev
Oktoober 2019

Lastevanemate Kool, I koolitus „Mida võiks teada digimaailma ohtudest”

November 2019

Sportlik perepäev Võru spordikeskuses

 

2017/2018

Projekt: Ühistegevused perede ja kogukonnaga Võru lasteaias Päkapikk
Projekti eesmärk: Võru lasteaia Päkapikk lapsevanemad ja kogukond on kaasatud laste arengu toetamisse läbi ühistegevuste lasteaias.
 

Toetuse summa: 1488,62 eurot
Rahaline omafinantseering: 184,23 eurot

 
Tegevused:
detsember 2017: Jõuluettevalmistused koos peredega (päkapiku töötoad: jõulukaartide valmistamine, küünalde valmistamine, jõuluehete valmistamine)
jaanuar 2018: Perede kontserdi ettevalmistamine
veebruar 2018: Perede kontsert Mu kodu on kodumaa värvi! (pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale)
märts: Talgupäeva ettevalmistamine
aprill: Talgupäev laste ettevõtluslinnaku rajamiseks lasteaia õuealale
mai: Perepäev Mängumaa – Tule minuga mängima!
juuni: projekti kokkuvõte
 
Tulemus:

Projekti kaudu kaasati lapsevanemaid ja kohalikku kogukonda lasteaia ühistegevustesse. Korraldati neli ühisüritust: jõulueelsed töötoad, perede kontsert „Mu kodu on kodumaa värvi”, talgupäev ja perepäev „Mängumaa”. Kõigisse tegevustesse olid kaasatud pered, lasteaia personal, lapsed, kogukonna liikmed.

Jõulueelsed töötoad toimusid kahel päeval, kokku oli neli töötuba ja kuus erinevat tegevust. Töötubades osales 28 peret (vanemad, vanavanemad, õed-vennad), kokku ligikaudu 90 inimest. Töötubasid juhendasid lasteaia töötajad, Meie Pere Aed õpetaja, jääküünalde valamist juhendas Veriora Tsunft. Tegevused pakkusid huvi, ka väiksemad lapsed said koos vanema või õe-venna abiga hakkama. Selle ürituse tulemus oli eelkõige perede ühine tegutsemine, suhtlemine, jõulumeeleolu loomine, kuid samuti saadi uusi teadmisi ja oskusi.

Kontserdil „Mu kodu on kodumaa värvi”, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, esines 6 pereansamblit ja neli muusikaõpetaja poolt kokku pandud ansamblit. Kontsert oli väga meeleolukas, andis peredele võimaluse näidata oma musikaalsust ja ettevõtlikkust. Kontserist sai osa kogu lasteaiapere.

Talgupäevast osavõtjaid oli kokku 45 inimest. Esialgne plaan rajada laste ettevõtluslinnak, kus on kuus erinevat asutust, jäi siiski praegu pooleli, kuna osa neist oleks jäänud ette peagi algavatele ehitustöödele (paviljonide lammutamine, uute ehitamine). Ettevõtluslinnakusse valmis kaubamaja, kohvik ja töökoda, linnavalitsus. Valmis ettevõtluslinnaku atribuutika: kotid, rahad, pitsat, pass, märgid. Lisaks valmistati koos mitmeid tegevuskeskusi: teaduskeskus, muusikakeskus, sensoorikakeskus, sensoorikarada ja putukate hotellid, ronimisrõngas ning kompostikast. Värviti liivakastiääri, pinke ja aeda. Talgupäeval oli organiseeritud ka lastehoid. Talgupäev lõppes talgusupi söömisega. Usume, et selline koos tegutsemine tugevdas kindlasti kogukonna identiteeti ja koostööd. Samuti andis see uusi teadmisi laste arenguvajadustest ja õpetamismeetoditest lasteaias.

Perepäevast Mängumaa osavõtjaid oli ligikaudu 200. Perepäeva juhtisid Triibu-Liine ja Ruudu-Ruudi. Perepäeva tegevuskeskused olid: ettevõtluslinnak PÄKALA, puutöökeskus, teaduskeskus, laskesimulaator, kunstikeskus, meisterdamine, kergejõustikurada, jalgpall, võrkpall, maadlus, kohvik, näomaalingud, muinasjututuba. Tegevusi jätkus kolmeks tunniks, paljud pered ei kiirustanud koju vaid veetsid mõnusalt koos aega kuni lõpuni. Pered aiatasid kaasa kohviku suupistete valmistamisega. Sportlikke tegevusi juhendasid Võru Spordikooli treenerid. Esinesid lasteaia tantsulapsed. Külalisesinejad olid Võru linna lasteaedede (Punamütsike, Sõleke) lapsed koos juhendajatega ja rahvatantsurühm „Võru lasteaednikud”.

Ühiste tegevuste kaudu suurenes lasteaiapere ja kogukonna ühistunne, aidati ühiselt kaasa laste tegevuste rikastamisele, mis omakorda aitas kaasa laste õppimisele ja arengule. Tagasisideküsitlus näitas, et vanemad olid kõigi ühistegevustega rahul. Arvati, et ühistegevused loovad parema sideme kodu ja lasteaia vahel. Edaspidi sooviti veelgi rohkem sportlikku ja aktiivset tegevust, lapsi arendavaid tegevusi, samuti koolitusi laste seksuaalkäitumisest, toimetulekust kurbuse ja vihaga, kuidas muuta huvitavamaks tähtede ja numbrite õppimine, toitumise, hügieeni, une kohta. Ettepanekud: rohkem reklaamida lähikonnas toimuvaid koolitusi, teha koduseid meisterdamisprojekte ja meisterdused õuealale näitusele panna, teha paremini reklaami.