hoolekogu

Võru Linnavalitsuse 13.10.2021 korralduse nr 608
„Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude
moodustamine ja koosseisude kinnitamine“
Lisa 

Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosseis 2021/2022 õa

1. rühmHedvig Valge
2. rühmKadri Vaglakes
3. rühmRauno Reilson
4. rühmMerle Kattai
5. rühmIlona Bahmatšev
6. rühmKairi Buht
7. rühmRuth Nõmmik
9. rühmKatrin Kollin
10. rühmTaavo Vahtra
12. rühmMirja Ots
Õpetajate esindajaLiivi Savi
Võru linna esindajaVõru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega

Võru Linnavolikogu otsus hoolekogusse Võru linna esindaja määramiseks

Hoolekogu tegevuse aruanded

Hoolekogu koosoleku otsused