hoolekogu

Võru Linnavalitsuse 13.10.2021 korralduse nr 608
„Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude
moodustamine ja koosseisude kinnitamine“
Lisa 

Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosseis 2021/2022 õa

1. rühm Hedvig Valge
2. rühm Kadri Vaglakes
3. rühm Rauno Reilson
4. rühm Merle Kattai
5. rühm Ilona Bahmatšev
6. rühm Kairi Buht
7. rühm Ruth Nõmmik
9. rühm Katrin Kollin
10. rühm Taavo Vahtra
12. rühm Mirja Ots
Õpetajate esindaja Liivi Savi
Võru linna esindaja Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega (otsus) – Argo Mõttus

Hoolekogu tegevuse aruanded

Hoolekogu koosoleku otsused