hoolekogu

Võru Linnavalitsuse 13.10.2021 korralduse nr 608
„Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude
moodustamine ja koosseisude kinnitamine“
Lisa 

Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosseis 2022/2023 õa

1. rühm Hedvig Valge
2. rühm Kadri Vaglakes
3. rühm Rauno Reilson
4. rühm Merle Kattai
5. rühm Lauri Polkovnikov
6. rühm Piret Pilberg
7. rühm Martin Kleinert
9. rühm Dimitri Kulaga
10. rühm Rauno Lihtsa
12. rühm Mirja Ots
Õpetajate esindaja Pille-Riin Ploom
Võru linna esindaja Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega (otsus) – Argo Mõttus

Hoolekogu koosoleku otsused