Vastuvõtt

Avalduse esitamine

  • Tavarühma ja suveks valverühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem ARNO keskkonda avalduse. ARNO keskkonnale pääseb ligi aadressilt https://piksel.ee/arno/voru/.
  • Vastuvõtu avaldused (v.a valvelasteaia rühma avaldused) esitatakse lasteasutuse direkorile hiljemalt lapse vastuvõtu aasta 20. augustiks.
Lasteaia rühmadesse võetakse vastu lapsi, kelle enda ja ühe vanema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Võru linn. Juhul kui lasteaias vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse ei ole kantud Võru linn.

Lasteasutuse komplekteerimine

  • Kui lapsevanem on esitanud taotluse mitmele lasteasutusele, peab ta hiljemalt 30. aprilliks otsustama, millist lasteasutust ta eelistab ning oma otsusest teavitama lasteasutusi.
  • Suveks valvelasteaia rühmade komplekteerimine toimub alates maikuust.
  • Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb tema laps taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluse ajalise esitamise põhjal.
  • Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta vältel.
  • Lapsevanem saab teavituse lasteaiakoha olemasolust ARNO keskkonna kaudu.

Lahkumine ja väljaarvamine

  • Lasteasutuse nimekirjast arvatakse laps välja lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Avaldus tuleb esitada ARNO keskkonnas (https://piksel.ee/arno/voru/). Lapsevanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) ette vähemalt 5 päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli. 
  • Lasteasutuse nimekirjast võib lapse välja arvata vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 2 kuu jooksul ja siis, kui laps on ette teatamata puudunud üle 1 kuu.