Alates 22. jaanuarist 2024 on Eesti Haridustöötajate Liit väljakuulutanud õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streigi. Toetusstreik on lubatud kuni 3 päeva ja see toimub 24.-26. jaanuaril 2024. Streik on tingitud valitsuse senisest soovimatusest leida kompromisse ja pidada kinni antud poliitilistest lubadustest leida lisaeelarvesse puuduolev raha õpetajate palkade alammäära tõusuks.  Toetusstreigis osalevad ka Päkapiku lasteaia töötajad.
Seoses sellega 24.01, 25.01 ja 26.01 Päkapiku õpetajad ei tööta!
Vajadusel on tagatud laste hoid valverühmaga. Avatud on Helliku rühm. Huviringe nendel päevadel ei toimu.

Loodame teie mõistvale suhtumisele!

Lasteaia juhtkond

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
E-mail